Margita Horčičáková, Tina Zlatoš Turnerová

Tradičné dezerty zdravo a chutne

12,90 

Katalógové číslo: 9788081424403 Kategórie:

Popis

Láska k rodine, k tradícii, ale zároveň aj túţba po zdraví a vitalite – to sú hlavné piliere, ktoré ma viedli k zostaveniu tejto knihy receptov.

Výrazne ma motivovala teta Gita, fenomén maminej rodiny, Zágorovcov. Pečenie koláčov bolo a stále je rodinnou tradíciou, jedinečná chuť a autentické ingrediencie vţdy symbolizo-vali príchod sviatkov alebo rodinných osláv.

S meniacim sa spôsobom ţivota prichádzajú aj nové poţiadavky na výţivu. Kaţdý z nás túţi byť zdravý, mať denne dostatok energie, aby bol schopný naplniť svoj ţivotný potenciál. Odovzdať ľuďom tieto hodnoty je pre mňa posolstvo, ktoré by malo prispieť k lepšej kvalite zdravia a tým aj k lepšej spoločnosti. Snom kaţdého z nás je predsa zmeniť tento svet k lepšiemu.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 520 g
Rozmery 170 × 240 mm
Vydavateľ

Jazyk

slovenský

Väzba

pevná

Počet strán 128
Rok vydania 2015
ISBN 978-80-8142-440-3