Marián Zouhar

Základy logiky

pre spoločenskovedné a humanitné odbory

12,80 

Katalógové číslo: 9788022410403 Kategórie:

Popis

Logika sa zaoberá metódami, ktorých pomocou možno odlíšiť platné a neplatné argumenty. Vytvára a študuje formálne jazyky, do ktorých sa dajú argumenty z prirodzených jazykov „preložiť“, aby sa zvýraznili tie aspekty, ktoré sú relevantné pre platnosť, resp. neplatnosť argumentov. Kniha Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory približuje najdôležitejšie logické systémy práve ako teórie určitých výrazov, ktoré sa uplatňujú v argumentoch. S týmto cieľom sa preberá výroková a predikátová logika (prvého rádu) a vysvetľujú sa základy niektorých tzv. neklasických logík – konkrétne aletickej, epistemickej a deontickej logiky. Cieľovou skupinou, pre ktorú táto učebnica vznikla, sú predovšetkým študenti a záujemcovia o spoločenskovedné a humanitné disciplíny. Formálny výklad jednotlivých logických systémov sa preto dopĺňa neformálnym vysvetlením základných ideí a aplikáciou aparátu daného logického systému na relevantné oblasti prirodzených jazykov.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 655 g
Rozmery 17 × 240 mm
Vydavateľ

Jazyk

slovenský

Väzba

brožovaná

Počet strán 429
Rok vydania 2008
ISBN 978-80-224-1040-3